NETTRUYEN có tên miền chính thức là NETTRUYEN.NET.VN - Trang NET TRUYEN đang nâng cấp tính năng đọc truyện. Cảm ơn bạn luôn ủng hộ NETTRUYEN!

Truyện thể loại Xuyên Không


Ta Là Đại Thần Tiên
12,278,295 1.591 39.652

Ta Là Đại Thần Tiên

Vạn Cổ Thần Vương
9,963,897 1.591 39.652

Vạn Cổ Thần Vương

Ta Là Tà Đế
9,906,174 1.591 39.652

Ta Là Tà Đế

Người Trên Vạn Người
8,645,598 1.591 39.652

Người Trên Vạn Người

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen
6,353,570 1.591 39.652

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Nguyên Long
5,688,212 1.591 39.652

Nguyên Long

Tuyệt Thế Phi Đao
4,166,605 1.591 39.652

Tuyệt Thế Phi Đao

Ta Vô Địch Lúc Nào
3,944,947 1.591 39.652

Ta Vô Địch Lúc Nào

Chí Tôn Thần Ma
3,922,411 1.591 39.652

Chí Tôn Thần Ma

Ta Là Phế Vật
3,681,314 1.591 39.652

Ta Là Phế Vật

Ta Tu Có Lẽ Là Giả Tiên
3,442,451 1.591 39.652

Ta Tu Có Lẽ Là Giả Tiên

Thú Nhân
3,390,944 1.591 39.652

Thú Nhân

Dị Thế Tà Quân
3,304,605 1.591 39.652

Dị Thế Tà Quân

Luyện Phế Thông Thần
3,264,249 1.591 39.652

Luyện Phế Thông Thần

Ngận Thuần Ngận Ái Muội
3,134,229 1.591 39.652

Ngận Thuần Ngận Ái Muội

Kiếm Vũ
2,872,802 1.591 39.652

Kiếm Vũ

Côn Thôn Thiên Hạ
2,782,713 1.591 39.652

Côn Thôn Thiên Hạ

Tôi Là Thần Y
2,266,072 1.591 39.652

Tôi Là Thần Y

Vạn Giới Thần Chủ
1,991,654 1.591 39.652

Vạn Giới Thần Chủ

Cổ Chân Nhân
1,699,210 1.591 39.652

Cổ Chân Nhân

Hoàng Hậu Ương Bướng
1,622,937 1.591 39.652

Hoàng Hậu Ương Bướng

Đại Nghịch Chi Môn
1,553,685 1.591 39.652

Đại Nghịch Chi Môn

Đệ Nhất Hoàn Khố
1,543,061 1.591 39.652

Đệ Nhất Hoàn Khố

Tuyệt Thế Thần Hoàng
1,517,671 1.591 39.652

Tuyệt Thế Thần Hoàng

Tiên Đế Xâm Nhập
1,407,862 1.591 39.652

Tiên Đế Xâm Nhập

Thể loại