Truyện đang hot

1
Ngôn Tình, Sủng, Hệ Thống
2
Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Cổ Đại
4
Đô Thị, Đam Mỹ, Xuyên Không
7
Tiên Hiệp, Huyền Huyễn
8
Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại, Khác, Sủng
9
Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Cổ Đại, Ngược, Khác
11
Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Xuyên Không, Cổ Đại
12
Ngôn Tình, Linh Dị
13
Ngôn Tình, Hài Hước, Sủng, Xuyên Nhanh, Hệ Thống
14
Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Linh Dị, Đam Mỹ, Cổ Đại
15
Ngôn Tình, Đô Thị, Truyện Teen
16
Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh
17
Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp
18
Huyền Huyễn, Thám Hiểm, Trinh Thám
19
Ngôn Tình, Trọng Sinh, Điền Văn
21
Ngôn Tình, Trọng Sinh, Ngược
22
Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh
23
Tiên Hiệp, Huyền Huyễn
24
Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh
25
Lịch Sử