NETTRUYEN có tên miền chính thức là NETTRUYEN.NET.VN - Trang NET TRUYEN đang nâng cấp tính năng đọc truyện. Cảm ơn bạn luôn ủng hộ NETTRUYEN!

Truyện thể loại Webtoon


Thể Thao Cực Hạn
10,210,915 1.591 39.652

Thể Thao Cực Hạn

Vua Thăng Cấp
8,707,180 1.591 39.652

Vua Thăng Cấp

Đại Tượng Vô Hình
4,494,659 1.591 39.652

Đại Tượng Vô Hình

Cách Chiến Thắng Trận Đấu
4,035,349 1.591 39.652

Cách Chiến Thắng Trận Đấu

Đô Thị Chí Tôn Hệ Thống
3,685,515 1.591 39.652

Đô Thị Chí Tôn Hệ Thống

Toàn Trí Độc Giả
3,490,509 1.591 39.652

Toàn Trí Độc Giả

Dị Thế Tà Quân
3,299,736 1.591 39.652

Dị Thế Tà Quân

Hard Core Leveling Warrior
3,268,650 1.591 39.652

Hard Core Leveling Warrior

Cậu Bé Của Thần Chết
3,185,863 1.591 39.652

Cậu Bé Của Thần Chết

Bố Vô Song
2,654,803 1.591 39.652

Bố Vô Song

Thiên Thần Quyết
2,499,642 1.591 39.652

Thiên Thần Quyết

Cốt Binh Trở Lại
2,464,012 1.591 39.652

Cốt Binh Trở Lại

Người Xấu
2,380,627 1.591 39.652

Người Xấu

Khát Vọng Trỗi Dậy
2,190,045 1.591 39.652

Khát Vọng Trỗi Dậy

Wechat Siêu Cấp
2,041,740 1.591 39.652

Wechat Siêu Cấp

Black Haze
1,900,991 1.591 39.652

Black Haze

Phá Bỏ Giới Hạn
1,708,694 1.591 39.652

Phá Bỏ Giới Hạn

Nhiệm Vụ Đời Thật
1,571,970 1.591 39.652

Nhiệm Vụ Đời Thật

Bất Bại Chân Ma
1,560,991 1.591 39.652

Bất Bại Chân Ma

Druid Tại Ga Seoul
1,505,920 1.591 39.652

Druid Tại Ga Seoul

Bá Chủ Học Đường
1,391,065 1.591 39.652

Bá Chủ Học Đường

Hard Core Leveling Warrior Ss2
1,346,262 1.591 39.652

Hard Core Leveling Warrior Ss2

Đội Trưởng Lính Đánh Thuê
1,323,492 1.591 39.652

Đội Trưởng Lính Đánh Thuê

Cao Thủ 2
1,312,061 1.591 39.652

Cao Thủ 2

Kiếm Nhân
1,206,633 1.591 39.652

Kiếm Nhân

Free Draw
1,021,367 1.591 39.652

Free Draw

Thương Nhân Thánh Thần
1,019,738 1.591 39.652

Thương Nhân Thánh Thần

Nhân Trùng Đại Chiến
988,687 1.591 39.652

Nhân Trùng Đại Chiến

Bastard - Đứa Con Của Quỷ
969,933 1.591 39.652

Bastard - Đứa Con Của Quỷ

Thể loại