NETTRUYEN có tên miền chính thức là NETTRUYEN.NET.VN - Trang NET TRUYEN đang nâng cấp tính năng đọc truyện. Cảm ơn bạn luôn ủng hộ NETTRUYEN!

Truyện thể loại Truyện Màu


Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên
22,903,464 1.591 39.652

Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên

Ta Là Đại Thần Tiên
12,279,991 1.591 39.652

Ta Là Đại Thần Tiên

Ta Có Một Sơn Trại
11,124,417 1.591 39.652

Ta Có Một Sơn Trại

Nghịch Thiên Kiếm Thần
10,497,956 1.591 39.652

Nghịch Thiên Kiếm Thần

Vạn Cổ Thần Vương
9,964,944 1.591 39.652

Vạn Cổ Thần Vương

Ta Là Tà Đế
9,907,021 1.591 39.652

Ta Là Tà Đế

Ta Luyện Khí Ba Ngàn Năm
9,718,250 1.591 39.652

Ta Luyện Khí Ba Ngàn Năm

Trọng Sinh Sau Tám Vạn Năm
9,340,634 1.591 39.652

Trọng Sinh Sau Tám Vạn Năm

Võ Đạo Độc Tôn
9,226,307 1.591 39.652

Võ Đạo Độc Tôn

Tiên Võ Đế Tôn
9,098,336 1.591 39.652

Tiên Võ Đế Tôn

Người Trên Vạn Người
8,646,426 1.591 39.652

Người Trên Vạn Người

Tối Cường Thăng Cấp
7,136,131 1.591 39.652

Tối Cường Thăng Cấp

Siêu Năng Lập Phương
6,869,575 1.591 39.652

Siêu Năng Lập Phương

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen
6,355,057 1.591 39.652

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai
6,105,375 1.591 39.652

Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai

Vua Trộm Mộ
6,050,655 1.591 39.652

Vua Trộm Mộ

Nguyên Long
5,688,940 1.591 39.652

Nguyên Long

Cái Thế Đế Tôn
5,507,379 1.591 39.652

Cái Thế Đế Tôn

Đô Thị Đỉnh Phong Cao Thủ
5,367,964 1.591 39.652

Đô Thị Đỉnh Phong Cao Thủ

Bạn Gái Zombie Của Tôi
5,112,915 1.591 39.652

Bạn Gái Zombie Của Tôi

Danh Môn Chí Ái
5,012,473 1.591 39.652

Danh Môn Chí Ái

Ma Vương Thất Nghiệp
4,782,400 1.591 39.652

Ma Vương Thất Nghiệp

Chúa Tể Tam Giới
4,692,084 1.591 39.652

Chúa Tể Tam Giới

Đại Tượng Vô Hình
4,501,532 1.591 39.652

Đại Tượng Vô Hình

Độc Thủ Vu Y
4,420,655 1.591 39.652

Độc Thủ Vu Y

Chiến Hồn Tuyệt Thế
4,346,477 1.591 39.652

Chiến Hồn Tuyệt Thế

Tu La Kiếm Tôn
4,330,543 1.591 39.652

Tu La Kiếm Tôn

Vú Em Tiên Tôn Đi Ở Rể
4,316,646 1.591 39.652

Vú Em Tiên Tôn Đi Ở Rể

Tuyệt Thế Phi Đao
4,167,271 1.591 39.652

Tuyệt Thế Phi Đao

Cách Chiến Thắng Trận Đấu
4,039,250 1.591 39.652

Cách Chiến Thắng Trận Đấu

Thể loại