NETTRUYEN có tên miền chính thức là NETTRUYEN.NET.VN - Trang NET TRUYEN đang nâng cấp tính năng đọc truyện. Cảm ơn bạn luôn ủng hộ NETTRUYEN!

Truyện thể loại Supernatural


Toàn Chức Pháp Sư
43,057,765 1.591 39.652

Toàn Chức Pháp Sư

Yêu Thần Ký
24,980,182 1.591 39.652

Yêu Thần Ký

Đấu Phá Thương Khung
15,764,119 1.591 39.652

Đấu Phá Thương Khung

Nghịch Thiên Tà Thần
12,894,022 1.591 39.652

Nghịch Thiên Tà Thần

Ma Cà Rồng Quý Tộc
12,269,994 1.591 39.652

Ma Cà Rồng Quý Tộc

Ta Là Đại Thần Tiên
12,262,011 1.591 39.652

Ta Là Đại Thần Tiên

Ngự Linh Thế Giới
9,914,825 1.591 39.652

Ngự Linh Thế Giới

Ta Là Tà Đế
9,893,516 1.591 39.652

Ta Là Tà Đế

Trọng Sinh Sau Tám Vạn Năm
9,328,981 1.591 39.652

Trọng Sinh Sau Tám Vạn Năm

Võ Đạo Độc Tôn
9,210,562 1.591 39.652

Võ Đạo Độc Tôn

Linh Kiếm Tôn
8,049,792 1.591 39.652

Linh Kiếm Tôn

Tối Cường Thăng Cấp
7,125,023 1.591 39.652

Tối Cường Thăng Cấp

Đường Dần Tại Dị Giới
6,507,764 1.591 39.652

Đường Dần Tại Dị Giới

Gantz
5,534,490 1.591 39.652

Gantz

Đô Thị Đỉnh Phong Cao Thủ
5,362,024 1.591 39.652

Đô Thị Đỉnh Phong Cao Thủ

Tòa Tháp Bí Ẩn 2
4,724,752 1.591 39.652

Tòa Tháp Bí Ẩn 2

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết
4,585,431 1.591 39.652

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết

Đại Tượng Vô Hình
4,494,659 1.591 39.652

Đại Tượng Vô Hình

Chư Thiên Ký
4,197,029 1.591 39.652

Chư Thiên Ký

Đô Thị Chí Tôn Hệ Thống
3,685,515 1.591 39.652

Đô Thị Chí Tôn Hệ Thống

Hỗn Độn Đan Thần
3,484,225 1.591 39.652

Hỗn Độn Đan Thần

Ta Tu Có Lẽ Là Giả Tiên
3,435,589 1.591 39.652

Ta Tu Có Lẽ Là Giả Tiên

Phong Quỷ Truyền Thuyết
3,412,580 1.591 39.652

Phong Quỷ Truyền Thuyết

Dị Thế Tà Quân
3,299,735 1.591 39.652

Dị Thế Tà Quân

Hard Core Leveling Warrior
3,268,650 1.591 39.652

Hard Core Leveling Warrior

Phong Vân
3,173,490 1.591 39.652

Phong Vân

Đứa Con Thần Chết
2,937,539 1.591 39.652

Đứa Con Thần Chết

Satanophany
2,692,468 1.591 39.652

Satanophany

Nghịch Thiên Chí Tôn
2,562,672 1.591 39.652

Nghịch Thiên Chí Tôn

Cốt Binh Trở Lại
2,464,012 1.591 39.652

Cốt Binh Trở Lại

Thể loại