NETTRUYEN có tên miền chính thức là NETTRUYEN.NET.VN - Trang NET TRUYEN đang nâng cấp tính năng đọc truyện. Cảm ơn bạn luôn ủng hộ NETTRUYEN!

Truyện thể loại Soft Yuri


Aikatsu Short Manga
2,023 1.591 39.652

Aikatsu Short Manga

Shinshunki Medical
899 1.591 39.652

Shinshunki Medical

Futari Nara
775 1.591 39.652

Futari Nara

Himitsu no Recipe
691 1.591 39.652

Himitsu no Recipe

Chouchou nannan
685 1.591 39.652

Chouchou nannan

Fuyu no Hanashi
669 1.591 39.652

Fuyu no Hanashi

Let's study, shall we?
575 1.591 39.652

Let's study, shall we?

100 ways to kill a seal
529 1.591 39.652

100 ways to kill a seal

From Your Lips
314 1.591 39.652

From Your Lips

Girls Monochrome
309 1.591 39.652

Girls Monochrome

Total Riko Addiction
282 1.591 39.652

Total Riko Addiction

Private Tsunderation
262 1.591 39.652

Private Tsunderation

Toumei na Usui Mizuiro ni
245 1.591 39.652

Toumei na Usui Mizuiro ni

Sweet Pea - Honeymoon Baby
187 1.591 39.652

Sweet Pea - Honeymoon Baby

Twin Sisters
179 1.591 39.652

Twin Sisters

The Steps of Adulthood
168 1.591 39.652

The Steps of Adulthood

Good Girl & Bad Teacher
156 1.591 39.652

Good Girl & Bad Teacher

Demons Harem
150 1.591 39.652

Demons Harem

HOROYOI KANTAI
129 1.591 39.652

HOROYOI KANTAI

Cậu là con gái à!?
123 1.591 39.652

Cậu là con gái à!?

Encounter Effect
116 1.591 39.652

Encounter Effect

ANO YORU
97 1.591 39.652

ANO YORU

This Is to Remember Us
93 1.591 39.652

This Is to Remember Us

Snap Decision
85 1.591 39.652

Snap Decision

Thể loại