NETTRUYEN có tên miền chính thức là NETTRUYEN.NET.VN - Trang NET TRUYEN đang nâng cấp tính năng đọc truyện. Cảm ơn bạn luôn ủng hộ NETTRUYEN!

Truyện thể loại Soft Yuri


Aikatsu Short Manga
2,154 1.591 39.652

Aikatsu Short Manga

Shinshunki Medical
1,020 1.591 39.652

Shinshunki Medical

Futari Nara
860 1.591 39.652

Futari Nara

Himitsu no Recipe
735 1.591 39.652

Himitsu no Recipe

Chouchou nannan
727 1.591 39.652

Chouchou nannan

100 ways to kill a seal
723 1.591 39.652

100 ways to kill a seal

Fuyu no Hanashi
712 1.591 39.652

Fuyu no Hanashi

Let's study, shall we?
619 1.591 39.652

Let's study, shall we?

Total Riko Addiction
420 1.591 39.652

Total Riko Addiction

Toumei na Usui Mizuiro ni
390 1.591 39.652

Toumei na Usui Mizuiro ni

Girls Monochrome
369 1.591 39.652

Girls Monochrome

From Your Lips
360 1.591 39.652

From Your Lips

Private Tsunderation
302 1.591 39.652

Private Tsunderation

Sweet Pea - Honeymoon Baby
258 1.591 39.652

Sweet Pea - Honeymoon Baby

Cậu là con gái à!?
252 1.591 39.652

Cậu là con gái à!?

The Steps of Adulthood
224 1.591 39.652

The Steps of Adulthood

Twin Sisters
221 1.591 39.652

Twin Sisters

Good Girl & Bad Teacher
206 1.591 39.652

Good Girl & Bad Teacher

Demons Harem
192 1.591 39.652

Demons Harem

HOROYOI KANTAI
182 1.591 39.652

HOROYOI KANTAI

ANO YORU
163 1.591 39.652

ANO YORU

Encounter Effect
151 1.591 39.652

Encounter Effect

This Is to Remember Us
135 1.591 39.652

This Is to Remember Us

Snap Decision
120 1.591 39.652

Snap Decision

Thể loại