NETTRUYEN có tên miền chính thức là NETTRUYEN.NET.VN - Trang NET TRUYEN đang nâng cấp tính năng đọc truyện. Cảm ơn bạn luôn ủng hộ NETTRUYEN!

Truyện thể loại Soft Yuri


Aikatsu Short Manga
2,167 1.591 39.652

Aikatsu Short Manga

Shinshunki Medical
1,027 1.591 39.652

Shinshunki Medical

Futari Nara
867 1.591 39.652

Futari Nara

100 ways to kill a seal
751 1.591 39.652

100 ways to kill a seal

Himitsu no Recipe
738 1.591 39.652

Himitsu no Recipe

Chouchou nannan
734 1.591 39.652

Chouchou nannan

Fuyu no Hanashi
715 1.591 39.652

Fuyu no Hanashi

Let's study, shall we?
618 1.591 39.652

Let's study, shall we?

Total Riko Addiction
433 1.591 39.652

Total Riko Addiction

Toumei na Usui Mizuiro ni
407 1.591 39.652

Toumei na Usui Mizuiro ni

Girls Monochrome
373 1.591 39.652

Girls Monochrome

From Your Lips
361 1.591 39.652

From Your Lips

Private Tsunderation
311 1.591 39.652

Private Tsunderation

Sweet Pea - Honeymoon Baby
272 1.591 39.652

Sweet Pea - Honeymoon Baby

Cậu là con gái à!?
261 1.591 39.652

Cậu là con gái à!?

Twin Sisters
227 1.591 39.652

Twin Sisters

The Steps of Adulthood
226 1.591 39.652

The Steps of Adulthood

Good Girl & Bad Teacher
207 1.591 39.652

Good Girl & Bad Teacher

Demons Harem
196 1.591 39.652

Demons Harem

HOROYOI KANTAI
184 1.591 39.652

HOROYOI KANTAI

ANO YORU
168 1.591 39.652

ANO YORU

Encounter Effect
155 1.591 39.652

Encounter Effect

This Is to Remember Us
140 1.591 39.652

This Is to Remember Us

Snap Decision
125 1.591 39.652

Snap Decision

My Little Red Riding Hood
103 1.591 39.652

My Little Red Riding Hood

Thể loại