NETTRUYEN có tên miền chính thức là NETTRUYEN.NET.VN - Trang NET TRUYEN đang nâng cấp tính năng đọc truyện. Cảm ơn bạn luôn ủng hộ NETTRUYEN!

Truyện thể loại Shoujo


Hotboy Quốc Dân Là Nữ
4,385,811 1.591 39.652

Hotboy Quốc Dân Là Nữ

Tổng Tài Tại Thượng
3,961,508 1.591 39.652

Tổng Tài Tại Thượng

Kim Bài Điềm Thê
3,713,138 1.591 39.652

Kim Bài Điềm Thê

Thần Y Đích Nữ
2,660,928 1.591 39.652

Thần Y Đích Nữ

Thiểm Hôn Kiều Thê
2,406,228 1.591 39.652

Thiểm Hôn Kiều Thê

Ta Có Năm Đại Lão Ba Ba
2,249,335 1.591 39.652

Ta Có Năm Đại Lão Ba Ba

Thuần Tình Lục Thiếu
1,675,211 1.591 39.652

Thuần Tình Lục Thiếu

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công
1,582,541 1.591 39.652

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công

Hôn Trộm 55 Lần
1,463,895 1.591 39.652

Hôn Trộm 55 Lần

Nữ Hoàng Ai Cập
1,376,470 1.591 39.652

Nữ Hoàng Ai Cập

Tinh Mộng Thần Tượng
1,364,953 1.591 39.652

Tinh Mộng Thần Tượng

Hoa Nhan Sách
1,227,755 1.591 39.652

Hoa Nhan Sách

Băng Sơn Thủ Tế
1,173,042 1.591 39.652

Băng Sơn Thủ Tế

Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam
1,117,619 1.591 39.652

Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam

Miko Cô Bé Nhí Nhảnh
1,075,752 1.591 39.652

Miko Cô Bé Nhí Nhảnh

Con Tim Rung Động 2
1,051,593 1.591 39.652

Con Tim Rung Động 2

Phượng Ngự Tà Vương
995,268 1.591 39.652

Phượng Ngự Tà Vương

Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu
989,019 1.591 39.652

Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu

Thể loại