NETTRUYEN có tên miền chính thức là NETTRUYEN.NET.VN - Trang NET TRUYEN đang nâng cấp tính năng đọc truyện. Cảm ơn bạn luôn ủng hộ NETTRUYEN!

Truyện thể loại Romance


Kịch Trường Của Takemichi
29,221,205 1.591 39.652

Kịch Trường Của Takemichi

Tòa Tháp Bí Ẩn
7,967,739 1.591 39.652

Tòa Tháp Bí Ẩn

Gantz
5,534,490 1.591 39.652

Gantz

Bạn Gái Zombie Của Tôi
5,103,844 1.591 39.652

Bạn Gái Zombie Của Tôi

Danh Môn Chí Ái
4,998,642 1.591 39.652

Danh Môn Chí Ái

Tổng Tài Tại Thượng
3,961,508 1.591 39.652

Tổng Tài Tại Thượng

Kim Bài Điềm Thê
3,713,137 1.591 39.652

Kim Bài Điềm Thê

Tu Chân Tứ Vạn Niên
3,675,537 1.591 39.652

Tu Chân Tứ Vạn Niên

Hard Core Leveling Warrior
3,268,650 1.591 39.652

Hard Core Leveling Warrior

Đào Hoa Bảo Điển
3,256,730 1.591 39.652

Đào Hoa Bảo Điển

Cháu Trai Của Hiền Nhân
2,890,144 1.591 39.652

Cháu Trai Của Hiền Nhân

Cơn Bão Đỏ
2,813,125 1.591 39.652

Cơn Bão Đỏ

Thần Y Đích Nữ
2,660,928 1.591 39.652

Thần Y Đích Nữ

Bố Vô Song
2,654,803 1.591 39.652

Bố Vô Song

The New Gate
2,654,323 1.591 39.652

The New Gate

Thiểm Hôn Kiều Thê
2,406,228 1.591 39.652

Thiểm Hôn Kiều Thê

Shikkaku Mon No Saikyou Kenja
2,343,349 1.591 39.652

Shikkaku Mon No Saikyou Kenja

Hoàng Hậu Tái Hôn
2,185,410 1.591 39.652

Hoàng Hậu Tái Hôn

Khóa Chặt Đôi Môi
2,184,454 1.591 39.652

Khóa Chặt Đôi Môi

Hậu Cung Của Nữ Đế
2,041,663 1.591 39.652

Hậu Cung Của Nữ Đế

Gia Tộc Điệp Viên Yozakura
1,949,387 1.591 39.652

Gia Tộc Điệp Viên Yozakura

Hôn Thê Cúc Cu
1,945,619 1.591 39.652

Hôn Thê Cúc Cu

Lại Gặp Được Em
1,855,352 1.591 39.652

Lại Gặp Được Em

Thể loại