NETTRUYEN có tên miền chính thức là NETTRUYEN.NET.VN - Trang NET TRUYEN đang nâng cấp tính năng đọc truyện. Cảm ơn bạn luôn ủng hộ NETTRUYEN!

Truyện thể loại Mystery


Toàn Chức Pháp Sư
43,081,835 1.591 39.652

Toàn Chức Pháp Sư

Nghịch Thiên Tà Thần
12,908,718 1.591 39.652

Nghịch Thiên Tà Thần

Ma Cà Rồng Quý Tộc
12,283,600 1.591 39.652

Ma Cà Rồng Quý Tộc

Nghịch Thiên Kiếm Thần
10,498,180 1.591 39.652

Nghịch Thiên Kiếm Thần

Vạn Cổ Thần Vương
9,964,986 1.591 39.652

Vạn Cổ Thần Vương

Trọng Sinh Sau Tám Vạn Năm
9,340,663 1.591 39.652

Trọng Sinh Sau Tám Vạn Năm

Võ Đạo Độc Tôn
9,226,396 1.591 39.652

Võ Đạo Độc Tôn

Tối Cường Thăng Cấp
7,136,375 1.591 39.652

Tối Cường Thăng Cấp

Tuyệt Thế Chiến Hồn
7,107,951 1.591 39.652

Tuyệt Thế Chiến Hồn

Siêu Năng Lập Phương
6,869,659 1.591 39.652

Siêu Năng Lập Phương

Gantz
5,543,125 1.591 39.652

Gantz

Cái Thế Đế Tôn
5,507,407 1.591 39.652

Cái Thế Đế Tôn

Tu Chân Giả Tại Dị Thế
5,451,274 1.591 39.652

Tu Chân Giả Tại Dị Thế

Tòa Tháp Bí Ẩn 2
4,736,347 1.591 39.652

Tòa Tháp Bí Ẩn 2

Chiến Hồn Tuyệt Thế
4,346,505 1.591 39.652

Chiến Hồn Tuyệt Thế

Tuyệt Thế Phi Đao
4,167,291 1.591 39.652

Tuyệt Thế Phi Đao

Đạp Toái Tiên Hà
3,935,354 1.591 39.652

Đạp Toái Tiên Hà

Chí Tôn Thần Ma
3,922,837 1.591 39.652

Chí Tôn Thần Ma

Cao Năng Lai Tập
3,838,127 1.591 39.652

Cao Năng Lai Tập

Ta Là Phế Vật
3,681,874 1.591 39.652

Ta Là Phế Vật

Phong Quỷ Truyền Thuyết
3,417,932 1.591 39.652

Phong Quỷ Truyền Thuyết

Chí Tôn Võ Đế
3,338,824 1.591 39.652

Chí Tôn Võ Đế

Luyện Phế Thông Thần
3,264,438 1.591 39.652

Luyện Phế Thông Thần

Thần Cấp Ngư Phu
3,198,619 1.591 39.652

Thần Cấp Ngư Phu

Nhất Kiếm Độc Tôn
3,162,345 1.591 39.652

Nhất Kiếm Độc Tôn

Kiếm Vũ
2,873,384 1.591 39.652

Kiếm Vũ

Satanophany
2,696,575 1.591 39.652

Satanophany

Thần Y Đích Nữ
2,668,095 1.591 39.652

Thần Y Đích Nữ

Chiến Đỉnh
2,579,759 1.591 39.652

Chiến Đỉnh

Cửu Dương Đế Tôn
2,412,000 1.591 39.652

Cửu Dương Đế Tôn

Thể loại