NETTRUYEN có tên miền chính thức là NETTRUYEN.NET.VN - Trang NET TRUYEN đang nâng cấp tính năng đọc truyện. Cảm ơn bạn luôn ủng hộ NETTRUYEN!

Truyện thể loại Martial Arts


Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên
22,876,501 1.591 39.652

Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên

Chúa Tể Học Đường
16,310,392 1.591 39.652

Chúa Tể Học Đường

Ta Là Đại Thần Tiên
12,262,011 1.591 39.652

Ta Là Đại Thần Tiên

Quyền Bá Thiên Hạ
7,298,963 1.591 39.652

Quyền Bá Thiên Hạ

Kengan Ashura Phần 2
5,997,387 1.591 39.652

Kengan Ashura Phần 2

Đảo Chết Chóc
4,446,078 1.591 39.652

Đảo Chết Chóc

Healer Báo Thù
3,687,692 1.591 39.652

Healer Báo Thù

Nhất Đẳng Gia Đinh
3,401,115 1.591 39.652

Nhất Đẳng Gia Đinh

Thú Nhân
3,384,974 1.591 39.652

Thú Nhân

Chí Tôn Võ Đế
3,331,875 1.591 39.652

Chí Tôn Võ Đế

Hard Core Leveling Warrior
3,268,650 1.591 39.652

Hard Core Leveling Warrior

Phong Vân
3,173,490 1.591 39.652

Phong Vân

Ngận Thuần Ngận Ái Muội
3,126,563 1.591 39.652

Ngận Thuần Ngận Ái Muội

Cao Đẳng Linh Hồn
2,898,161 1.591 39.652

Cao Đẳng Linh Hồn

Phi Lôi Đao Thuật
2,887,401 1.591 39.652

Phi Lôi Đao Thuật

Cơn Bão Đỏ
2,813,125 1.591 39.652

Cơn Bão Đỏ

Mạnh Nhất Lịch Sử
2,775,486 1.591 39.652

Mạnh Nhất Lịch Sử

Satanophany
2,692,468 1.591 39.652

Satanophany

Bố Vô Song
2,654,803 1.591 39.652

Bố Vô Song

Chiến Đỉnh
2,572,583 1.591 39.652

Chiến Đỉnh

Thiên Thần Quyết
2,499,642 1.591 39.652

Thiên Thần Quyết

Cốt Binh Trở Lại
2,464,012 1.591 39.652

Cốt Binh Trở Lại

Shikkaku Mon No Saikyou Kenja
2,343,349 1.591 39.652

Shikkaku Mon No Saikyou Kenja

Baki Dou
2,163,835 1.591 39.652

Baki Dou

Tiên Trụ
2,029,858 1.591 39.652

Tiên Trụ

Vạn Giới Thần Chủ
1,985,323 1.591 39.652

Vạn Giới Thần Chủ

Gia Tộc Điệp Viên Yozakura
1,949,387 1.591 39.652

Gia Tộc Điệp Viên Yozakura

Phàm Nhân Tu Tiên
1,906,000 1.591 39.652

Phàm Nhân Tu Tiên

Tối Cường Khí Thiếu
1,902,356 1.591 39.652

Tối Cường Khí Thiếu

Đô Thị Phong Thần
1,734,333 1.591 39.652

Đô Thị Phong Thần

Phong Thần Ký
1,718,263 1.591 39.652

Phong Thần Ký

Thể loại