NETTRUYEN có tên miền chính thức là NETTRUYEN.NET.VN - Trang NET TRUYEN đang nâng cấp tính năng đọc truyện. Cảm ơn bạn luôn ủng hộ NETTRUYEN!

Truyện thể loại Manhua


Toàn Chức Pháp Sư
43,079,789 1.591 39.652

Toàn Chức Pháp Sư

Kịch Trường Của Takemichi
29,230,142 1.591 39.652

Kịch Trường Của Takemichi

Yêu Thần Ký
24,999,274 1.591 39.652

Yêu Thần Ký

Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên
22,901,036 1.591 39.652

Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên

Nguyên Tôn
20,769,000 1.591 39.652

Nguyên Tôn

Đấu Phá Thương Khung
15,776,749 1.591 39.652

Đấu Phá Thương Khung

Tuyệt Thế Võ Thần
14,863,760 1.591 39.652

Tuyệt Thế Võ Thần

Tinh Võ Thần Quyết
12,915,670 1.591 39.652

Tinh Võ Thần Quyết

Nghịch Thiên Tà Thần
12,908,025 1.591 39.652

Nghịch Thiên Tà Thần

Ma Cà Rồng Quý Tộc
12,282,342 1.591 39.652

Ma Cà Rồng Quý Tộc

Ta Là Đại Thần Tiên
12,278,295 1.591 39.652

Ta Là Đại Thần Tiên

Ta Có Một Sơn Trại
11,123,252 1.591 39.652

Ta Có Một Sơn Trại

Nghịch Thiên Kiếm Thần
10,496,598 1.591 39.652

Nghịch Thiên Kiếm Thần

Vạn Cổ Thần Vương
9,963,897 1.591 39.652

Vạn Cổ Thần Vương

Ngự Linh Thế Giới
9,918,397 1.591 39.652

Ngự Linh Thế Giới

Ta Là Tà Đế
9,906,174 1.591 39.652

Ta Là Tà Đế

Ta Luyện Khí Ba Ngàn Năm
9,717,755 1.591 39.652

Ta Luyện Khí Ba Ngàn Năm

Vạn Giới Tiên Tung
9,558,519 1.591 39.652

Vạn Giới Tiên Tung

Trọng Sinh Sau Tám Vạn Năm
9,340,075 1.591 39.652

Trọng Sinh Sau Tám Vạn Năm

Võ Đạo Độc Tôn
9,225,222 1.591 39.652

Võ Đạo Độc Tôn

Tiên Võ Đế Tôn
9,097,380 1.591 39.652

Tiên Võ Đế Tôn

Người Trên Vạn Người
8,645,598 1.591 39.652

Người Trên Vạn Người

Linh Kiếm Tôn
8,067,319 1.591 39.652

Linh Kiếm Tôn

Tòa Tháp Bí Ẩn
7,983,792 1.591 39.652

Tòa Tháp Bí Ẩn

Song Tu Đạo Lữ Của Tôi
7,465,957 1.591 39.652

Song Tu Đạo Lữ Của Tôi

Quyền Bá Thiên Hạ
7,303,063 1.591 39.652

Quyền Bá Thiên Hạ

Tối Cường Thăng Cấp
7,135,407 1.591 39.652

Tối Cường Thăng Cấp

Tuyệt Thế Chiến Hồn
7,106,954 1.591 39.652

Tuyệt Thế Chiến Hồn

Kiếm Nghịch Thương Khung
7,095,302 1.591 39.652

Kiếm Nghịch Thương Khung

Siêu Năng Lập Phương
6,868,661 1.591 39.652

Siêu Năng Lập Phương

Đường Dần Tại Dị Giới
6,517,961 1.591 39.652

Đường Dần Tại Dị Giới

Thể loại