NETTRUYEN có tên miền chính thức là NETTRUYEN.NET.VN - Trang NET TRUYEN đang nâng cấp tính năng đọc truyện. Cảm ơn bạn luôn ủng hộ NETTRUYEN!

Truyện thể loại Đam Mỹ


Ma Tôn Muốn Ôm Ôm
892,209 1.591 39.652

Ma Tôn Muốn Ôm Ôm

Cận Kề Tiếp Xúc
864,563 1.591 39.652

Cận Kề Tiếp Xúc

Đứa Bé Là Của Ai ????
661,582 1.591 39.652

Đứa Bé Là Của Ai ????

Ma Đạo Tổ Sư
657,717 1.591 39.652

Ma Đạo Tổ Sư

Thú Thụ Bất Thân
510,999 1.591 39.652

Thú Thụ Bất Thân

Sinh Hạ Long Chủng
488,143 1.591 39.652

Sinh Hạ Long Chủng

Thê Vi Thượng
421,890 1.591 39.652

Thê Vi Thượng

Nghe Nói Tôi Rất Nghèo
409,987 1.591 39.652

Nghe Nói Tôi Rất Nghèo

Nô Lệ Câm
387,483 1.591 39.652

Nô Lệ Câm

Nhập Mạc Chi Thần
333,733 1.591 39.652

Nhập Mạc Chi Thần

Dẫn Sói Vào Phòng
317,425 1.591 39.652

Dẫn Sói Vào Phòng

Chung Cư Của Các Ảnh Đế
250,345 1.591 39.652

Chung Cư Của Các Ảnh Đế

Ảnh Đế X Ảnh Đế
249,783 1.591 39.652

Ảnh Đế X Ảnh Đế

The Stars Are Not Luminous Body
240,612 1.591 39.652

The Stars Are Not Luminous Body

Đế Sư Tại Thượng
230,654 1.591 39.652

Đế Sư Tại Thượng

Nghịch Lai Thuận Thú
216,878 1.591 39.652

Nghịch Lai Thuận Thú

Yêu Trong Giam Cầm
214,884 1.591 39.652

Yêu Trong Giam Cầm

Nhiệt Độ Xã Giao
183,009 1.591 39.652

Nhiệt Độ Xã Giao

Hãy Khiến Tôi Ghét Cậu
179,655 1.591 39.652

Hãy Khiến Tôi Ghét Cậu

Chạy Đi Âm Sai
170,750 1.591 39.652

Chạy Đi Âm Sai

Thiên Quan Tứ Phúc
148,999 1.591 39.652

Thiên Quan Tứ Phúc

Đêm Ảo Mộng Cực Lạc
144,954 1.591 39.652

Đêm Ảo Mộng Cực Lạc

Trái Tim Của Ma Cà Rồng
107,154 1.591 39.652

Trái Tim Của Ma Cà Rồng

Tổng Hợp One Shot Hay
104,406 1.591 39.652

Tổng Hợp One Shot Hay

Trốn Tìm
101,446 1.591 39.652

Trốn Tìm

Thiếu Niên Rắc Rối
101,357 1.591 39.652

Thiếu Niên Rắc Rối

Thể loại