NETTRUYEN có tên miền chính thức là NETTRUYEN.NET.VN - Trang NET TRUYEN đang nâng cấp tính năng đọc truyện. Cảm ơn bạn luôn ủng hộ NETTRUYEN!

Truyện thể loại Cổ Đại


Ta Là Đại Thần Tiên
12,262,010 1.591 39.652

Ta Là Đại Thần Tiên

Tiên Võ Đế Tôn
9,083,551 1.591 39.652

Tiên Võ Đế Tôn

Nguyên Long
5,681,118 1.591 39.652

Nguyên Long

Tu La Kiếm Tôn
4,322,501 1.591 39.652

Tu La Kiếm Tôn

Côn Thôn Thiên Hạ
2,778,756 1.591 39.652

Côn Thôn Thiên Hạ

Nông Nữ Thù Sắc
2,459,023 1.591 39.652

Nông Nữ Thù Sắc

Hậu Cung Của Nữ Đế
2,041,663 1.591 39.652

Hậu Cung Của Nữ Đế

Cổ Chân Nhân
1,698,812 1.591 39.652

Cổ Chân Nhân

Hoàng Hậu Ương Bướng
1,616,848 1.591 39.652

Hoàng Hậu Ương Bướng

Tiên Đế Xâm Nhập
1,404,157 1.591 39.652

Tiên Đế Xâm Nhập

Sinh Tử Quyết
1,283,639 1.591 39.652

Sinh Tử Quyết

Hoa Nhan Sách
1,227,755 1.591 39.652

Hoa Nhan Sách

Phượng Ngự Tà Vương
995,268 1.591 39.652

Phượng Ngự Tà Vương

Thịnh Thế Lê Hoa Điện
939,212 1.591 39.652

Thịnh Thế Lê Hoa Điện

Xuân Thu Bá Đồ
919,879 1.591 39.652

Xuân Thu Bá Đồ

Ngự Thiên Thần Đế
899,912 1.591 39.652

Ngự Thiên Thần Đế

Ma Tôn Muốn Ôm Ôm
892,209 1.591 39.652

Ma Tôn Muốn Ôm Ôm

Cửu Khuyết Phong Hoa
848,272 1.591 39.652

Cửu Khuyết Phong Hoa

Bạo Sủng Tiểu Manh Phi
841,359 1.591 39.652

Bạo Sủng Tiểu Manh Phi

Bất Bại Quyền Ma
807,850 1.591 39.652

Bất Bại Quyền Ma

Gian Phi Như Thử Đa Kiều
802,163 1.591 39.652

Gian Phi Như Thử Đa Kiều

Hoạn Phi Thiên Hạ
660,953 1.591 39.652

Hoạn Phi Thiên Hạ

Solo Đi Vương Gia
625,587 1.591 39.652

Solo Đi Vương Gia

Thú Hắc Cuồng Phi
621,785 1.591 39.652

Thú Hắc Cuồng Phi

Người Đẹp Và Quái Vật
611,406 1.591 39.652

Người Đẹp Và Quái Vật

Khuynh Thế Đế Vương Cơ
601,314 1.591 39.652

Khuynh Thế Đế Vương Cơ

Thể loại