NETTRUYEN có tên miền chính thức là NETTRUYEN.NET.VN - Trang NET TRUYEN đang nâng cấp tính năng đọc truyện. Cảm ơn bạn luôn ủng hộ NETTRUYEN!

Truyện thể loại Chuyển Sinh


Ta Là Đại Thần Tiên
12,262,010 1.591 39.652

Ta Là Đại Thần Tiên

Ta Có Một Sơn Trại
11,108,237 1.591 39.652

Ta Có Một Sơn Trại

Vạn Cổ Thần Vương
9,953,237 1.591 39.652

Vạn Cổ Thần Vương

Ta Là Tà Đế
9,893,516 1.591 39.652

Ta Là Tà Đế

Người Trên Vạn Người
8,637,693 1.591 39.652

Người Trên Vạn Người

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen
6,336,796 1.591 39.652

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Nguyên Long
5,681,118 1.591 39.652

Nguyên Long

Đảo Ma Cà Rồng
4,890,255 1.591 39.652

Đảo Ma Cà Rồng

Chúa Tể Tam Giới
4,684,354 1.591 39.652

Chúa Tể Tam Giới

Hotboy Quốc Dân Là Nữ
4,385,811 1.591 39.652

Hotboy Quốc Dân Là Nữ

Tuyệt Thế Phi Đao
4,161,054 1.591 39.652

Tuyệt Thế Phi Đao

Tổng Tài Tại Thượng
3,961,508 1.591 39.652

Tổng Tài Tại Thượng

Ta Vô Địch Lúc Nào
3,940,369 1.591 39.652

Ta Vô Địch Lúc Nào

Chí Tôn Thần Ma
3,917,711 1.591 39.652

Chí Tôn Thần Ma

Vạn Cổ Chí Tôn
3,793,353 1.591 39.652

Vạn Cổ Chí Tôn

Kim Bài Điềm Thê
3,713,124 1.591 39.652

Kim Bài Điềm Thê

Healer Báo Thù
3,687,692 1.591 39.652

Healer Báo Thù

Ta Là Phế Vật
3,676,934 1.591 39.652

Ta Là Phế Vật

Ta Tu Có Lẽ Là Giả Tiên
3,435,589 1.591 39.652

Ta Tu Có Lẽ Là Giả Tiên

Thú Nhân
3,384,939 1.591 39.652

Thú Nhân

Dị Thế Tà Quân
3,299,731 1.591 39.652

Dị Thế Tà Quân

Luyện Phế Thông Thần
3,262,800 1.591 39.652

Luyện Phế Thông Thần

Đào Hoa Bảo Điển
3,256,730 1.591 39.652

Đào Hoa Bảo Điển

Ngận Thuần Ngận Ái Muội
3,126,563 1.591 39.652

Ngận Thuần Ngận Ái Muội

Kiếm Vũ
2,867,887 1.591 39.652

Kiếm Vũ

Côn Thôn Thiên Hạ
2,778,756 1.591 39.652

Côn Thôn Thiên Hạ

Satanophany
2,692,468 1.591 39.652

Satanophany

Thần Y Đích Nữ
2,660,928 1.591 39.652

Thần Y Đích Nữ

Nghịch Thiên Chí Tôn
2,562,672 1.591 39.652

Nghịch Thiên Chí Tôn

Thể loại