NETTRUYEN có tên miền chính thức là NETTRUYEN.NET.VN - Trang NET TRUYEN đang nâng cấp tính năng đọc truyện. Cảm ơn bạn luôn ủng hộ NETTRUYEN!

Truyện thể loại Adventure


Thất Hình Đại Tội
75,160,460 1.591 39.652

Thất Hình Đại Tội

Yêu Thần Ký
24,980,184 1.591 39.652

Yêu Thần Ký

Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên
22,876,501 1.591 39.652

Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên

Nguyên Tôn
20,749,983 1.591 39.652

Nguyên Tôn

Chúa Tể Học Đường
16,310,392 1.591 39.652

Chúa Tể Học Đường

Đấu Phá Thương Khung
15,764,130 1.591 39.652

Đấu Phá Thương Khung

Hiệp Khách Giang Hồ
15,545,479 1.591 39.652

Hiệp Khách Giang Hồ

Tuyệt Thế Võ Thần
14,848,015 1.591 39.652

Tuyệt Thế Võ Thần

Nghịch Thiên Tà Thần
12,894,023 1.591 39.652

Nghịch Thiên Tà Thần

Hunter X Hunter
11,677,775 1.591 39.652

Hunter X Hunter

Nghịch Thiên Kiếm Thần
10,479,255 1.591 39.652

Nghịch Thiên Kiếm Thần

Thể Thao Cực Hạn
10,210,915 1.591 39.652

Thể Thao Cực Hạn

Vạn Cổ Thần Vương
9,953,237 1.591 39.652

Vạn Cổ Thần Vương

Ngự Linh Thế Giới
9,914,826 1.591 39.652

Ngự Linh Thế Giới

Ta Luyện Khí Ba Ngàn Năm
9,708,086 1.591 39.652

Ta Luyện Khí Ba Ngàn Năm

Vạn Giới Tiên Tung
9,544,657 1.591 39.652

Vạn Giới Tiên Tung

Tiên Võ Đế Tôn
9,083,552 1.591 39.652

Tiên Võ Đế Tôn

Võ Thần Chúa Tể
8,900,467 1.591 39.652

Võ Thần Chúa Tể

Vua Thăng Cấp
8,707,180 1.591 39.652

Vua Thăng Cấp

Người Trên Vạn Người
8,637,696 1.591 39.652

Người Trên Vạn Người

Đi Tìm Sát Tinh Vương
8,413,548 1.591 39.652

Đi Tìm Sát Tinh Vương

Tòa Tháp Bí Ẩn
7,967,739 1.591 39.652

Tòa Tháp Bí Ẩn

Tuyệt Thế Chiến Hồn
7,098,654 1.591 39.652

Tuyệt Thế Chiến Hồn

Kiếm Nghịch Thương Khung
7,083,385 1.591 39.652

Kiếm Nghịch Thương Khung

Đường Dần Tại Dị Giới
6,507,765 1.591 39.652

Đường Dần Tại Dị Giới

Vua Trộm Mộ
6,042,605 1.591 39.652

Vua Trộm Mộ

Nguyên Long
5,681,118 1.591 39.652

Nguyên Long

Gantz
5,534,490 1.591 39.652

Gantz

Cái Thế Đế Tôn
5,500,003 1.591 39.652

Cái Thế Đế Tôn

Tu Chân Giả Tại Dị Thế
5,444,588 1.591 39.652

Tu Chân Giả Tại Dị Thế

Đô Thị Đỉnh Phong Cao Thủ
5,362,024 1.591 39.652

Đô Thị Đỉnh Phong Cao Thủ

Ma Vương Thất Nghiệp
4,774,426 1.591 39.652

Ma Vương Thất Nghiệp

Thể loại